مجله میکروب شناسی مواد غذائی طی نامه شماره 3/18/189593 مورخ 93/10/15 موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شد.

مجوز انتشار فصلنامه، طی پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 11/9/87 ‏تصویب و طی نامه شماره 312033/87 ‏مورخ 17/9/87 ‏و جلسه مورخ 25/5/89 ‏هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب و طی نامه به شماره 12652/89 ‏مورخ 13/6/89 ‏‏صادر گردیده است.

 لطفا جهت پیگیری مقالات ارسالی به حساب کاربری خود مراجعه کنید و در صورت نیاز به تماس با مدیر داخلی لطفا از صفحه تماس با ما اقدام نمائید.

 

 ثبت نام در سامانه                                  ورود به حساب کاربری

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
‪۲۳۴۵-۵۳۹X