نویسنده = علی شریف زاده
تعداد مقالات: 3
1. فراوانی آلودگی ویبریایی در ماهیان عرضه شده در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

علی شریف زاده؛ عباس کریمی علویجه