نویسنده = علی محمدی ثانی
تعداد مقالات: 5
2. تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-40

علی محمدی ثانی؛ خلیل بهنام؛ مهرناز اسماعیل پور


5. مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس گل بی‌مرگ (.Helichrysum arenarium L) بر رشد کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایسز سرویسیه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 31-38

هدیه داودی مقدم؛ علی محمدی ثانی؛ معصومه مهربان سنگ‬ آتش