1. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های اتانلی و متانلی زعفران (Crocus sativus L.) علیه برخی باکتری های بیماریزای غذا زاد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-27

حسین معتمدی؛ سید منصور سیدنژاد؛ اسماعیل داراب پور


2. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 15-19

امیر تاج بخش؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ حسین معتمدی؛ سولماز رفیعی


3. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 9-14

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش


4. گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 39-42

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش