نویسنده = نوید مزروعی آرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر پوشش کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت میکروبی ماهی قزل آلا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-19

رضا شرافتی چالشتری؛ محسن تقی زاده؛ صفورا میری؛ زهره اسدی؛ محدثه عبدی پور؛ وحیده شیری


2. ارزیابی وضعیت میکروبی عرقیات گیاهی عرضه شده در کاشان در سال 1391

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 27-33

نوید مزروعی آرانی؛ رضا شرافتی چالشتری