1. تاثیر فیلم پروتئین میوفیبریلار در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی بر افزایش ماندگاری فیله ماهی شوریده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-73

فاطمه فتحی مقدم؛ لاله رومیانی


2. اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-21

تینا طاهری؛ علی فضل آرا؛ لاله رومیانی


3. بررسی شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره‌ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-29

لاله رومیانی؛ شیوا علیزاده


4. تاثیر آلژینات سدیم و اسانس دارچین بر ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-59

الهام آل طیب؛ لاله رومیانی؛ منصوره قائنی


5. طراحی مدل پیشگویی بار میکروبی در فرآورده های گوشتی سوسیس با استفاده از تکنیک امپدانس و انطباق آن با روش مرجع

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 77-86

ریحانه سروریان؛ لاله رومیانی؛ علی فضل آرا


6. مطالعه استفاده از نیسین در کنترل رشد استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 47-53

لاله رومیانی؛ آزاده محمودی؛ منصوره قائنی؛ سارا احمدی