1. بررسی تاثیر دود مایع و اسانس شیره درخت بنه (Pistacia atlantica Subsp. Kurdica) بر لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

غزال رحیم زاده؛ اسعد رخزادی؛ سمیرا بهرامیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 49-55

چکیده
  چکیده در منطقه کردستان دوغ دودی و دوغ طعم دار شده با بنه مقبولیت ویژه ‌ای دارد. تاثیر ضد پاتوژنی این اسانس‌ ها در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است با این حال تاثیر آنها بر باکتری‌ های اسید لاکتیک در محصولات لبنی هیچ‌گاه بررسی نشده است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیر این اسانس ‌ها بر باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس می‌باشد. ...  بیشتر