نویسنده = فرشاد بهرامی اصل
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آلودگی باکتری‌های کلی فرم یخ های تولیدی کارخانجات شهرستان ارومیه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-54

ناهید نویدجوی؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ جعفر قاسمی؛ سیما کریم زداه صادق


2. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی (مطالعه موردی:شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-32

ناهید نویدجوی؛ سیما کریم زاده صادق؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل