1. ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-33

تکتم خدادادی پور؛ کیومرث امینی؛ رزاق محمودی


2. تعیین وجود ژن حدت پنتون والنتین لکوسیدین PVL و ژن مقاومت به متی‌سیلین mecA در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی به روش Multiplex PCR و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

کیومرث امینی؛ سجاد علیزاده