نویسنده = ابوالفضل گلشن تفتی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 12-21

ابوالفضل گلشن تفتی؛ غلامرضا برادران


2. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش های سنتی بر علیه باسیلوس سرئوس

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-35

ابوالفضل گلشن تفتی؛ غزال یزدان پناه؛ محمد حسن فولادی