1. میزان آلودگی، کمیت و تنوع گونه‌ای باکتری‌های اسپوردار هوازی در ادویه‌ها و گیاهان معطر عرضه شده در تبریز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-20

نسترن لسانی فر؛ شهرام حنیفیان


2. بررسی میزان آلودگی و تولید بیوفیلم باکتری‌های سرماگرا در مخازن شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات لبنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-89

رسول رضاپور؛ شهرام حنیفیان


3. لیستریاهای جداسازی شده از پنیرهای سنتی منطقه تبریز: فراوانی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-96

آیدا کلانتری پور؛ شهرام حنیفیان