نویسنده = ودود رضویلر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 45-58

اسد عباس پور انبی؛ ودود رضویلر؛ مسلم نیریز نقدهی؛ یوسفعلی اسدپور اصالو