1. اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره سیر و اسانس گشنیز بر ویژگی‌های میکروبی و حسی فیله قزل‌آلا در طی نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم فرومندی؛ محمدرضا خانی


2. بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس با نیتریت کاهش یافته

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

محمدرضا خانی؛ امین ابوالحسن زاده؛ مریم فهیم دانش