نویسنده = بهاره حاجی محمدی تلک آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودن اسانس گیاه آویشن شیرازی ( Zataria multifora boiss ) بر ویژگی های باکتریایی و قارچی سس مایونز

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-16

بهاره حاجی محمدی تلک آبادی؛ آسیه احمدی دستگردی