1. شناسایی سویه‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی‌سیلین (MRSE)، مرتبط با شیوع مسمومیت غذایی در نمونه‌های بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

پریسا بهشود؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز


2. بررسی شیوع و خصوصیات مولکولی گونه‌های سالمونلا جدا شده از شیر، گوشت و فرآورده‌های شیر در گاومیش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-55

ساناز علیزاده؛ حسن ممتاز؛ ابراهیم رحیمی


3. ردیابی ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه‏های میگوی جمع آوری شده از شهر اردبیل به روش PCR

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 26-35

داریوش عسگرپور؛ مهدی قاسمی؛ ماهرخ بهرامی