کلیدواژه‌ها = لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
تعداد مقالات: 3
1. اثر پری‌بیوتیکی و ویژگی‌های فراسودمند فیبر رژیمی استخراج شده از هسته کنار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 67-79

10.30495/jfm.2021.682475

مجتبی افرازه؛ مهرنوش تدینی؛ حبیب اله عباسی؛ عبدالکریم شیخی


3. اتصال سم افلاتوکسین M1 به باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوغ وسنجش آن به روش کمی سازی HPLC

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-66

رقیه سکوتی فر؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ شهرام شعیبی