کلیدواژه‌ها = نیسین
تعداد مقالات: 2
1. اثر بازدارندگی نیسین و اسید آسکوربیک بر آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-81

فاطمه صباغی؛ رضوان پوراحمد؛ مهناز هاشمی روان


2. مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-7

محمدرضا قمی؛ مسعود قانع؛ مینا اقبالی؛ مهدی نیکو