1. تعیین فراوانی آلودگی گوشت گاو به گونه‏های لیستریا در کشتارگاه‏ها و گوشت‏ فروشی‏های استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-40

سید سیاوش ساعی دهکردی