کلیدواژه‌ها = انتروباکتریاسه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 8-23

نرجس منصوری؛ محمد مقدم؛ فاطمه کاظمی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آرویی