1. ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم در کاهش میزان آفلاتوکسین B1

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

علیرضا صادقی؛ مریم ابراهیمی؛ مجتبی رئیسی


2. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه‌های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 7-13

رضا نوریان؛ علیرضا پورفرزانه؛ فرامرز مشاطیان