1. بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-36

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. اثر ضد میکروبی بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) بر روی سالمونلا تیفی موریوم و لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 23-29

علی احسانی؛ مجتبی رئیسی؛ علیجان تبرایی؛ ، فرهاد نیک نژاد؛ حسین نقیلی؛ مجید امین زارع


3. ردیابی انواع ژن های حدت در سروتیپ های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-22

حسن ممتاز؛ رضا قائد امینی؛ منوچهر مومنی