1. ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه پنجه‌برگ راست (Potentilla recta)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-13

حجت ازاد؛ تورج مهدی زاده


2. خصوصیات ضدباکتریایی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-56

نسیم شهابی؛ حسین تاجیک؛ مهران مرادی؛ مهرداد فروغ


3. اثر ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک بر فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده در یخچال

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-25

فریبرز قجقی؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ آتوسا محمدی