1. تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-19

کتایون مخیری؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی


2. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی (مطالعه موردی:شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-32

ناهید نویدجوی؛ سیما کریم زاده صادق؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل


3. مقایسه اثر نانوسیل و آب اکسیژنه در کاهش بار اشریشیاکلی سطح پوسته تخم مرغ

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 21-25

مجید غلامی آهنگران؛ محسن جعفریان؛ مازیار حاج صالحی