1. مطالعه اثر ضد‌میکروبی عصاره الکلی و اسانس زیره‌سیاه بر برخی از باکتری‌ها و کپک‌ها در پنیر لاکتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

جلیل خندقی؛ محمدرضا علی‌محمدزاده؛ محمد علی علی‌دوست


2. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و زیره سیاه بر روی باکتری های جدا شده از مواد غذایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

مهرداد عطایی کچویی