آلودگی میکروبی مواد غذائی
1. ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

تکتم خدادادی پور؛ کیومرث امینی؛ رزاق محمودی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-33

چکیده
  بیماری‌های منتقله از مواد غذایی یکی از جدی‌ترین معضلات دنیای امروزی بوده و به دلیل مصرف آب یا غذاهای آلوده در انسان بروز می‌نمایند. هدف از مطالعه حاضر، ردیابی ژن‌های حدت و انتروتوکسن در سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی با روش واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و از ابتدا ...  بیشتر

آلودگی میکروبی مواد غذائی
2. مطالعه کیفیت میکروبی نمونه های موادغذایی جمع آوری شده ازمنطقه شرق گیلان

علیرضا مسیحا؛ محمدرضا خوش خلق؛ خسرو عیسی زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 27-37

چکیده
  باکتری‌ها ازجمله مهم‌ترین عوامل ایجادکننده عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی محسوب می‌شوند، به‌طوری‌که آلودگی میکروبی مواد غذایی خود به‌عنوان یک مشکل مهم جهانی رو به افزایش است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آلودگی میکروبی مواد غذایی منطقه شرق گیلان صورت گرفته است.در این مطالعه توصیفی مقطعی، 606 نمونه مواد غذایی مختلف از مناطق شرق ...  بیشتر