1. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک‌های پادینا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع‌آوری شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتری های ویبریو کلرا و اشیریشیا کلی جدا شده از آب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-6

علیرضا گلچین منشادی؛ برهان مال الهی؛ محمد ترحمی