1. مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه (Digitalis nervusa) و آنتی بیوتیک Ciprofloxacin بر استافیلوککوس اورئوس

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-31

لیلی ایوبی نژاد؛ حمید نظری؛ علی محمدی ثانی


2. سنتز و شناسایی نانو زیست کامپوزیت ضد میکروبی نقره /کیتوسان به روش شیمیایی برای استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-31

سعیده ابراهیمی اصل؛ امیر زارعی