1. مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین‌بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف‌کنندگان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-67

سید حمید نوربخش؛ مسعود یاورمنش؛ سید علی مرتضوی؛ علی معظمی؛ پیمان ادیبی


2. اثرعصاره و فیبر ساقه نعناع بر زنده مانی باکتری بیفیدو باکتریوم لاکتیس در ماست همزده به روش سطح پاسخ

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-53

محسن وظیفه دوست؛ امیر حسین الهامی راد؛ مسعود شفافی زنوزیان؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ محمد آرمین