1. بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس با نیتریت کاهش یافته

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

محمدرضا خانی؛ امین ابوالحسن زاده؛ مریم فهیم دانش


2. بررسی امکان جایگزینی نیتریت و اسید اسکوربیک موجود در سوسیس با استفاده از پودر کرفس و آب زرشک تازه طی نگهداری در دمای 4 درجه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-97

سید ابراهیم حسینی؛ ساناز سیفی نوفرستی؛ محمد رضا خانی