1. بررسی باکتری شناسی ورم پستان گاو در گاوداری‌های شهر اصفهان و تأثیر عصاره‌های بره‌موم و گرده‌گل کندوی زنبور‌عسل بر روی باکتری‌های جدا شده

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-92

نفیسه سادات نقوی؛ نجمه عکاف زاده؛ مهران مجلسی