1. خاصیت ضد کپکی پوشش آلژینات حاوی اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) روی نان

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-46

الهام احمدی پور؛ سمیرا بهرامیان


2. مطالعه اثر پوشش‌های خوراکی جدایه پروتئینی آب‌پنیرحاوی آنزیم لیزوزیم بر کیفیت میکروبی فیله مرغ نگهداری شده در یخچال.

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-62

نجمه مقیمی