1. مطالعه اثر ضد‌میکروبی عصاره الکلی و اسانس زیره‌سیاه بر برخی از باکتری‌ها و کپک‌ها در پنیر لاکتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

جلیل خندقی؛ محمدرضا علی‌محمدزاده؛ محمد علی علی‌دوست


2. خاصیت ضد کپکی پوشش آلژینات حاوی اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) روی نان

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-46

الهام احمدی پور؛ سمیرا بهرامیان