1. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌های تولید‌کننده اگزوپلی‌ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-35

زهرا خدایی جلال آبادی؛ شهلا سلطانی نژاد