1. بررسی شیوع و خصوصیات مولکولی گونه‌های سالمونلا جدا شده از شیر، گوشت و فرآورده‌های شیر در گاومیش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-55

ساناز علیزاده؛ حسن ممتاز؛ ابراهیم رحیمی