1. اثر ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی ماکروجلبک کلپ چمنی (Ulva intestinalis) روی گوشت چرخ شده‌ فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso) نگهداری شده در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-38

میترا دانشور قربانی؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ سید ابراهیم حسینی