1. بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی ژل رویال و عسل طبیعی و ترکیب آن‌ها بر روی سویه استاندارد هلیکوباکترپیلوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

ناهید رحیمی فرد؛ بهرنگ حسین زاده؛ شهرام شعیبی