کلیدواژه‌ها = گوشت طیور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی O157 جدا شده از گوشت طیور در اصفهان در تابستان سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رضا موسوی؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گوشت پرندگان مختلف آلوده به آرکوباکتر در مراکز فروش استان اصفهان در چهارفصل سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

رویا نجفی؛ ابراهیم رحیمی