1. ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست‌های سنتی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مهسا سلطانی؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی


2. تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از محصولات لبنی بر رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

الهام امینیان؛ الهام معظمیان؛ محمد امین عدالت منش


3. مطالعه میکروبی تاثیر جایگزینی نگهدارنده های گیاهی با شیمیایی در تولید سوسیس های حرارت دیده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 57-67

علی شریف زاده؛ هدی معتمدنژاد


4. زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و بررسی خواص کیفی ماست تهیه شده از شیر بز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 82-94

راحله نژاد رزمجوی اخگر؛ شهین زمردی