1. بررسی امکان جایگزینی اسانس گزنه درتولید سوسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

علی شریف زاده؛ هدی معتمدنژاد


2. ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست‌های سنتی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مهسا سلطانی؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی


3. زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و خواص کیفی ماست تهیه شده از شیر بز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

شهین زمردی؛ راحله نژاد رزمجوی اخگر


4. تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از محصولات لبنی بر رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

الهام امینیان؛ الهام معظمیان؛ محمد امین عدالت منش