تعداد مقالات: 205
مقالاتی که داوری آنها به پایان رسیده و در نوبت چاپ قرار دارند.
2. مطالعه تغییرات بار میکروبی، پوترسین و هیستامین در عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در شرایط نگهداری در یخ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-7

علی قربانی رنجبری؛ نازنین قربانی رنجبری؛ علیرضا گلچین منشادی؛ فاطمه قربانی رنجبری


4. شیوع آلودگی به هیدروژن پراکساید در نمونه شیرهای استریل با ماندگاری بالا در بازار شهر اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-79

مریم میرلوحی؛ محمد باقر ملجئی؛ آذین پور خلیلی


5. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394


6. شناسنامه مجله

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


7. تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ندا قضاوی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان


12. شناسه و فهرست

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396


13. شناسه علمی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 0-0


14. شناسه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


15. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 0-0


16. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0


17. شناسنامه علمی زمستان 1397

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 0-0


18. شناسنامه علمی بهار 1398

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-0


19. شناسنامه علمی تابستان 1398

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0


21. اثر افزودن اسانس گیاه آویشن شیرازی ( Zataria multifora boiss ) بر ویژگی های باکتریایی و قارچی سس مایونز

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-16

بهاره حاجی محمدی تلک آبادی؛ آسیه احمدی دستگردی


22. شناسنامه علمی- زمستان 1398

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0


23. بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس جعفری بر روی تعدادی از باکتری های عامل فساد و بیماری زای غذایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-15

رضا شرافتی چالشتری؛ محمود رفیعیان کوپائی؛ علی شرافتی چالشتری؛ الهام صالحی


25. فهرست مطالب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-1