مطالعه کیفیت میکروبی نمونه های موادغذایی جمع آوری شده ازمنطقه شرق گیلان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

باکتری‌ها ازجمله مهم‌ترین عوامل ایجادکننده عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی محسوب می‌شوند، به‌طوری‌که آلودگی میکروبی مواد غذایی خود به‌عنوان یک مشکل مهم جهانی رو به افزایش است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آلودگی میکروبی مواد غذایی منطقه شرق گیلان صورت گرفته است.در این مطالعه توصیفی مقطعی، 606 نمونه مواد غذایی مختلف از مناطق شرق استان گیلان به‌طور تصادفی به‌منظور تعیین تنوع کیفیت باکتریایی ماده غذایی، برحسب نوع و منبع آن، نمونه‌برداری و به آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ارسال و ازنظر آلودگی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفتند. اینمطالعهنشان داده باکتری‌های مزوفیل هوازی، اشرشیا کلی و کلیفرم‌ها به‌عنوان آلوده‌کننده‌ترین ماده غذایی شناخته‌ شده می‌باشند (001/0>P)، به‌طوری‌که درمجموع 55/11 درصد آلودگی به اشرشیا کلی، 97/6 درصد به باکتری‌های مزوفیل هوازی و 8/6 درصد آلودگی مربوط به کلیفرم‌ها بوده است. ازنظر شمارش کلی‎ باکتری‌ها و کلیفرم‌ها و آلودگی به باکتری‌های بیماری‌زا سالاد کاهو، شیرینی‌تر و آب‌ میوه‌های دست‌ساز، شیر محلی و بستنی سنتی به عنوان آلوده‌ترین غذاها شناخته شدند. در میان مواد غذایی مورد آزمایش آلودگی به اشرشیا کلی برای شیرینی‌جات (17 درصد)، آب میوه‌ها (15 درصد)، محصولات لبنی (7/9 درصد)، فرآوردهای پروتئینی (12 درصد) و میوه و سبزیجات (3/6 درصد) بیشترین میزان را نشان داده‌است. با توجه به یافته‌های این مطالعه، به‌منظور جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی آموزش افراد، رعایت اصول بهداشتی و نظارت در آماده‌سازی، حمل ‌و نقل، ذخیره‌سازی و عرضه مواد غذایی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microbial quality of food samples collected in the East region of Gilan

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Khoshkholgh 2
  • Khosro Isazadeh 2
چکیده [English]

Bacterias are considerd as the most important factor to cause infections and food poisoning, so that microbial contamination in food is thought to be an increasing worldwide crisis. Current studies have been conducted aiming to determine the microbial contamination rate in food samples in East Gilan. In this cross-sectional descriptive study, 606 different food samples have been randomly sampled and sent to Azan university of Lahijan according to the type and source, in order to determine the diversity of bacterial quality of foods, and moreover have undergone the experiment as for assessing the bacterial contamination. This study has shown that the bacterias of Escherichia coli, coliform Mesophile are taken into connsideration as the most pollutant foods (P<0.001).So that the sum of 11/55% contamination with E. coli, 6/97% contamination Mesophile and 6/8% contamination of the observed forms have to do with coliforms, The highest rate of bacterial contamination are linked with lettuce salad, sweets, handmade juices, local milk and traditional ice cream. Among the sweets, the contamination to coliforms was 11% higher than other bacerias, and accordingly in dairy products, the contamination to Escherichia coli 7.9%, Escherichia coli in juices 15%, coliforms in fruits and vegetables 3.6% and Escherichia coli in protein foods have shown the highest contamination. Noting the findings in this study, in order to prevent the microbial contamination in foods, personal awareness, observing the sanitation, surveillance in preparation, transportation, storage and supply of food are all of great necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foods
  • microbial contamination
  • East Gilan