بررسی اثر پوشش کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت میکروبی ماهی قزل آلا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی مانند اسانس‏ها به جای نگهدارنده‏های شیمیایی در صنایع غذایی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر پوشش کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت میکروبی ماهی قزل‏آلا بود. در این مطالعه تجربی، پس از تهیه اسانس لیمو، اثرات ضد میکروبی اسانس به روش میکرودایلوشن علیه باکتری‏های شیگلا دیزانتری، لیستریا مونوسیتوژنز، استرپتوکوکوس پایوژنز و سالمونلا تایفی بررسی شد. همچنین اثر کیتوزان حاوی اسانس لیمو در غلظت‏های 25/0% و 5/0% بر روی کیفیت میکروبی ماهی قزل‏آلا در دما‏های 1±2 درجه سانتیگراد و 1±8 درجه سانتیگراد در روز‏های صفر، 3 و 6 بررسی شد. نتایج نشان داد که حداقل میزان غلظت مهارکنندگی باکتری‏ها و حداقل میزان باکتری‏کشی باکتری‏ها برای چهار باکتری یکسان بود و به ترتیب برابر با 41/1 و 81/2 میلی‏گرم در میلی‏لیتر بود. استفاده از کیتوزان همراه با اسانس لیمو سبب کاهش شمارش کلی باکتری‏ها، سرمادوست‏ها و انتروباکتریاسه‏ها در دو دمای مذکور در ماهی قزل‏آلا شد (05/0>p). همچنین اثرات ضد باکتریایی اسانس لیموی تنها در حالت سینرژیستی اسانس لیمو با کیتوزان کمتر بود (05/0>p). بنابراین می‌توان از این پوشش همراه با اسانس جهت افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‏آلا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan coating contained lemon essential oil on microbial quality of rainbow trout

نویسنده [English]

  • Reza sharafati chaleshtori 1
1 Kashan University of Medical Sciences
چکیده [English]

There is a growing interest to replace synthetic chemicals by natural compounds as essential oils in food industries. The purpose of this study was the effect of chitosan coating contained lemon essential oil on microbial quality of rainbow trout. In this experimental study, after prepared lemon essential oil, evaluated antibacterial activities against Shigella dysenteriae, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes and Salmonella Typhi by micro dilution method. The effects of chitosan with concentrations of 0.25% and 0.5% (v/w) of lemon essential oil at 2±1 °C and 8±1 °C were examined on microbial quality of rainbow trout in zero, 3 and 6 days. Results showed that Minimum inhibitory concentration and Minimum bactericidal concentration for above bacteria was same and was to equal 1.41 mg/ml and 2.81 mg/ml, respectively. The use of chitosan and lemon essential oil caused decrease the total count of bacteria, enterobacteriaceae and psychrotrophic bacteria in two temperature above (P<0.05). Also, antibacterial effects of alone lemon essential oil compared with synergistic chitosan with lemon essential oil was lower (P<0.05). Therefore, the film contained essential oil above can be used for increase of shelf life rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Lemon
  • Rainbow trout