شناسایی برخی باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

بیوفیلم به مجموع میکروارگانیسم‌های محصور‌شده در پلی‌ساکارید خارج سلولی متصل به سطح جامد، اطلاق می‌گردد. به دلیل مقاومت بالای بیوفیلم به عوامل ضد‌میکروبی، بیوفیلم‌ها به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت غذا بالاخص در آلودگی‌های پس از پاستوریزاسیون به‌شمار می‌آیند. به همین دلیل در این پژوهش، بیوفیلم تشکیل‌شده در خط‌ تولید شیر پاستوریزه، جداسازی شده تا باکتری‌های مؤثر در آلودگی پس از پاستوریزاسیون شیر، شناسایی شوند. بدین منظور پس از انجام سیستم شست‌و‌شو در مکان، از 10 نقطه خط‌تولید با 3 تکرار نمونه‌ برداری صورت گرفت و پس از خالص‌سازی باکتری‌ها، شناسایی جنس و گونه احتمالی آن‌ها با انجام آزمون‌های بیوشیمیایی و تطایق آن‌ها با جداول راهنمای برگی صورت پذیرفت. نتایج حاکی از حضور جنس‌های Listeria، Shigella،Staphylococcus ، Pseudomonas، Escherichiai، Corynebacterium، Bacillus، Aeromonas، Klebsiella، Proteus، Lactobacillus و Micrococcusمی‌باشد که در این بین غالب‌ترین جنس باکتریایی، Staphylococcus با 19% از جمعیت کل و غالب‌ترین باکتری براساس جنس و گونه احتمالی، Shigella sonnei  با 11% جمعیت کل باکتریایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of some of the biofilm forming bacteria from the pasteurized milk production line

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Saleheh Vaezi 1
  • Arezoo Tahmoures 2
  • Mohammad Goli 3
1 Young Researchers and Elite Club, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Basic Medical Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Food Industries Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Biofilm is a collection of microorganisms in an extracellular exopolysaccharide matrix (EPS) which is adhered to the surface. Biofilms are considered as the most important food industry`s problem, especially in the post-contamination of pasteurized products. It is due to the high resistance feature of biofilm to the antimicrobial factors and Cleaning in Place (CIP) process. In this study, the bacterial biofilm from the inner part of pasteurized milk production line were isolated and bacterial compositions were assessed in order to identification of effective agents of post-contamination of pasteurized products. In order to conduct this survey, after CIP process, sampling was done from ten different parts of the production line (in 3 replicates). Isolation, purification and probable identification of isolated bacteria according to Bergey’s Manual of systematic bacteriology were performed. Results showed the presence of bacteria from different genera of Listeria, Shigella, Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia, Corynebacterium, Bacillus, Aeromonas. Klebsiella, Proteus, Lactobacillus and Micrococcus in which Staphylococcus and Shigella sonnei were the most predominant isolated genus and specie with 19% and 11% of the whole population, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • biofilm
  • Milk
  • Biochemical test