ردیابی باکتری زئونوز لاکتوکوکوس گارویه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان عرضه شده به بازار و ارزیابی ژنتیکی حدت جدایه ها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران.

چکیده

بیماری لاکتوکوکوزیس ناشی از باکتری لاکتوکوکوس گارویه می باشد که امروزه پراکندگی جهانی دارد. این باکتری در گروه عوامل بیماریزای مشترک قرار می گیرد و قادر است بخصوص در افراد با سیستم ایمنی ضعیف ایجاد اندوکاردیت نماید. مطالعه حاضر با هدف ردیابی باکتری زئونوز لاکتوکوکوس گارویه در گوشت ماهیان قزل آلای رنگین کمان عرضه شده به بازار و ارزیابی حدت آنها انجام پذیرفت. بمنظور انجام این مطالعه تعداد 90 عدد ماهی تازه بصورت تصادفی انتخاب شد و نمونه برداری از گوشت صورت پذیرفت. تشخیص باکتری در ابتدا با کشت بر روی محیط BHIA و سپس واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام پذیرفت. وجود ژن حدت باکتری مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 9 جدایه شناسائی شده، 4 جدایه دارای ژن cap (4/44 درصد) مرتبط با حدت بودند. بر اساس نتایج بدست آمده، گوشت ماهیان قزل آلای عرضه شده به بازار می توانند به باکتری لاکتوکوکوس آلوده باشند که خطری بالقوه برای مصرف کننده به حساب می آید. اگرچه میزان خطر به شرایط نگهداری و همچنین به عادات غذائی و روش پخت گوشت نیز بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of zoonotic Lactococcus garvieae in rainbow trout meat and evaluation of virulence gene

نویسندگان [English]

  • Mehdi Raissy 1
  • mahsa Ansari 2
1 Rahmatie
2 Agricultural Association, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Lactococcosis which is caused by Lactococcus garvieae is now widespread. This species is categorized in zoonosis agents and is able to cause endocarditis especially in immunosuppressed persons. This study was done to detect Lactococcus garvieae in cultured rainbow trout meat collected from retail market and to evaluate the virulence of the isolates. A total of 90 fresh fish were randomly selected and were transferred to the laboratory in appropriate conditions. After collecting meat samples, the bacteria were investigated by culture on BHIA and standard biochemical tests. The results were confirmed by PCR. Presence of virulence gene in the isolates were studied and the results revealed that 4 isolates of a total of 9 collected isolates harbored cap virulence gene (44.4%). According to the results, rainbow trout meat can be contaminated with Lactococcus garvieae which is a potential danger for consumers. However, it depends on the nutritional habits and methods of reservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactococcus garvieae
  • Rainbow trout
  • meat
  • Virulence