وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

1. گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، پژوهشکده بیماری‌های مشترک

چکیده

سویه های تولید کننده سم ورو باکتری اشریشیا کلی یا تولید کننده سم شیگا از جمله مهمترین سویه‌های بیماریزای باکتری اشریشیا کلی میباشند که موجب اسهال و التهاب خونریزی دهنده روده در انسان می‌شوند. این عارضه می‌تواند به سندرم اورمی همولیتیک و نهایتا به نارسایی کلیه در کودکان و بزرگسالان منجر شود. میزان کشندگی این اختلال در افراد مسن بیش از 50 درصد است. سروتیپ O157:H7 باکتری اشریشیا کلی از سال 1980 میلادی به عنوان عامل این بیماری تشخیص داده شد. مخزن این باکتری نشخوارکنندگان بخصوص گاو و گوسفند هستند که بدون نشان دادن علائم عفونت باکتری را از طریق مدفوع دفع می‌کنند. سایر حیوانات مانند خرگوش، خوک و طیور نیز ناقل این سروتیپ می‌باشند. عفونت با سایر سروتیپها مانند O26, O91, O103, O104, O111, O113, O117, O118, O121, O128 و O145 نیز بطور فزاینده‌ای موجب بروز التهاب روده خونریزی دهنده و سندرم همولیتک اورمیک در انسان شده‌اند. انسان از طریق تماس مستقیم با حیوانات یا مدفوع آنها، همچنین مواد غذایی آلوده به مدفوع حیوانات مانند گوشت، شیر، میوه و سبزیجات، خاک و آب آلوده این سروتیپها را دریافت می‌کند. مقدار عفونت زای این سروتیپها کم بوده و به همین دلیل خطر ابتلا به عفونت افزایش میابد. پخت مناسب گوشت، پاستوریزه کردن شیر، تصفیه و سالم سازی آبهای مصرفی و جلوگیری از تماس فراورده‌های خام دامی (گوشت، شیر) با سایر مواد غذایی آماده مصرف، مهمترین راههای موثر جلوگیری از بروز عفونت با سویه‌های وروتوکسینزای باکتری اشریشیا کلی در انسان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Verotoxigenic E. coli and its importance in food hygiene

نویسنده [English]

  • mojtaba bonyadian
چکیده [English]

Verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) or Shigatoxin producing Escherichia coli (STEC) is an important pathogenic E. coli that can cause diarrhea or hemorrhagic colitis in humans. Hemorrhagic colitis occasionally progresses to hemolytic uremic syndrome (HUS), an important cause of acute renal failure in children and morbidity and mortality in adults. In the elderly, the case fatality rate for HUS can be as high as 50%. Escherichia. coli O157:H7 has been recognized as a cause of this syndrome since the 1980s. The reservoirs for STEC O157:H7 are ruminants, particularly cattle and sheep, which are infected asymptomatically and shed the organism in feces. Other animals such as rabbits, pigs and poultry can also carry this organism. Infections with STEC in other serogroups, including members of O26, O91, O103, O104, O111, O113, O117, O118, O121, O128 and O145, are increasingly recognized as causes of hemorrhagic colitis and HUS. Humans acquire STEC by direct contact with animal carriers, their feces, and contaminated soil or water, or via the ingestion of underdone ground beef, other animal products, and contaminated vegetables and fruits. Thorough cooking of raw meats, pasteurization of milk, treatment of private water supplies, and the avoidance of cross-contamination from raw meats or cattle feces to other foods are the most effective ways of preventing STEC infections. Generally, the detection of STEC is laborious, and currently there are no simple, inexpensive methods available for routine isolation of all STEC strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eschericha coli
  • Verotoxin
  • Food hygiene