مروری بر مخاطرات ناشی از ویبریو در غذاهای دریائی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

غذاهای دریائی امروزه جایگاه مناسبی را در تغذیه مصرف کنندگان یافته‌اند. اگرچه مصرف غذاهای با منشاء دریائی می تواند با مخاطراتی نیز همراه باشد که از جمله این مخاطرات می‌توان به انتقال عوامل بیماری زای باکتریائی اشاره کرد. منشاء باکتری های منتقله می‌تواند عوامل بیماری‌زای اولیه یا ثانویه باشد که می توانند باکتری بیماری زای ماهی یا پاتوژن های ثانویه باشند. از جمله مهمترین این باکتری ها ویبریوها هستند که بطور طبیعی در محیط های آبی و در بدن موجودات آبزی یافت می شوند و در صورت مصرف بویژه بصورت خام یا نیم پز منجر به بروز بیماری در مصرف کننده می گردند. از مهمترین گونه ها می توان به ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو کلرا، ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو آلجینولیتیکوس اشاره کرد. اگرچه ویبریوها دارای پراکندگی جهانی هستند ولی بنظر می رسد شیوع آنها در برخی مناطق بدلیل عادات غذائی بیشتر است. این مقاله به مروری بر گونه های مهم، منشاء آلودگی و گزارشات این باکتری ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review on health risk of Vibrio in seafood

نویسندگان [English]

  • Mehdi Raissy 1
  • Roza Fatahi 2
  • Parto Reisi 2
1 Rahmatie
2 Student of Veterinary Medicine, , Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Seafood has found its way into eating habits of consumers. However, it can be accompanied with some hazards such as transmission of pathogenic bacteria. The origin of disease can be either a fish pathogen or a secondary contamination. Vibrios are of the important bacteria which are naturally found in the environment and in the aquatic animals' body as microflora and results in vibriosis if ingested raw or undercooked. The most important species are Vibrio parahaemolyticus, V. Cholera, V. vulnificus and V. alginolyticus. Although vibrio species are distributed worldwide, but it seems that they are more prevalent in some areas due to nutritional habits. This article reviews important species, source of infection and the previous reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibrio
  • Seafood
  • Health risk
  • Zoonosis