بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

سالمونلا به عنوان یک پاتوژن منتقل شونده از مواد غذایی مطرح بوده و یک معضل بزرگ در بهداشت جامعه در دنیا به حساب می­ آید. مسمومیت­های غذایی ناشی از این پاتوژن با علایمی همچون گاستروآنتریت، اسهال، کرامپ شکمی و تب­های روده ای (تب حصبه) بروز می­کند. این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در گوشت شتر درمراحل مختلف کشتار انجام شد. به این منظور در مجموع 150نمونه گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار ( بعد از پوست کنی، بعد از تخلیه امعا و احشا، بعد از مرحله شست و شو)، (از هریک 50 نمونه) در بازه زمانی تابستان 1395 تا زمستان 1395 از کشتارگاه شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان نجف آباد و زرین شهر استان اصفهان، اخذ شد. نتایج نشان داد که 22 مورد از 150 نمونه گوشت شتر به عنوان گونه­ هایی از جنس سالمونلا تشخیص داده شدند. استفاده از روش PCR نشان داد که از 22 نمونه مثبت، 3 مورد (2%) سالمونلا تیفی موریوم و 19 مورد (%6/12) سایر گونه ­ها می ­باشند..از50 نمونه­ جمع آوری شده بعد از تخلیه امعا و احشا 11 مورد مثبت تشخیص داده شد که 2 مورد (4%)  سالمونلا تیفی موریوم بودند.پس ازمرحله شست و شو 50 نمونه دیگر جمع آوری شد که 4 مورد آن (8%) مربوط به جنس سالمونلا بود و از این 4 مورد هیچ کدام متعلق به سروتیپ سالمونلا تیفی موریوم نبود. نتایج به ­دست امده حاکی از آن است که خط آلودگی لاشه در مرحله تخلیه امعا و احشا بیشتر و رعایت اصول بهداشتی در این مرحله می­تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی لاشه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Salmonella contamination of camel meat in various stages of destruction in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi
  • Amir Shakeriyan
چکیده [English]

Salmonella is a food borne pathogens and pose a public health problem in the world counts. Food poisoning caused by this pathogen with symptoms such as gastroenteritis, diarrhea, abdominal cramps, and fever enteric (typhoid fever) occurs. This study aimed to isolate and identify Salmonella typhimurium in various stages of destruction was carried camel meat. For this purpose, a total of 150 samples of camel meat in various stages of destruction (after peeled, after unloading viscera after the wash), (each 50 samples) in return when summer 1395 to winter 1395 the slaughterhouse city Ben Chaharmahal and Bakhtiari Province and the city of Najaf Abad and Esfahan Golden city, were taken. The results showed that 22 of 150 samples of camel meat as species of Salmonella were detected. Using PCR showed that of the 22 positive samples, 3 (2%) Salmonella typhimurium and 19% (6/12) were other species. From the 50 samples collected after unloading viscera 11 positive cases were detected in 2 (4%) are Salmonella typhimurium. After washing the other 50 samples were collected 4 cases (8%) is related to Salmonella spp and Salmonella typhimurium serotypes 4 none of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella typhimurium
  • camel
  • PCR