مقایسه میزان آلودگی به اشریشیاکلی در گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط بدون آنتی بیوتیک و عادی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار بخش بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استاد بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

وجود بقایای آنتی بیوتیکی و سایر ترکیبات شیمیایی در گوشت مرغ یکی از اصلی­ترین نگرانی مصرف کنندگان این منبع پروتئینی است. در این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین مصرف آنتی بیوتیک و آلودگی گوشت مرغ، در تابستان 1393، 10 مرغداری واقع در استان اصفهان که به شکل عادی اقدام به پرورش جوجه گوشتی کرده بودند و نیز 5 فارم پرورش جوجه گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک از ابتدای دوره پرورش پایش شدند. در پایان دوره پرورش، در مرحله کشتار، از یک قطعه عضله سینه مرغ و محتویات کامل یک سکوم نمونه گیری شد. درصد آلودگی به اشریشیا کلی در عضلات و شمارش تعداد کلنی اشریشیاکلی در محتویات سکومی در دو گروه پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک محاسبه شد و به ردیابی اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین با PCR پرداخته شد. هم­چنین، میزان آلودگی گوشت و تعداد کلنی اشریشیا کلی در محتویات سکومی فارم­های با سابقه کلی باسیلوز و بدون سابقه رخداد کلی باسیلوز نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد درصد آلودگی گوشت به اشریشیا کلی و تعداد کلنی اشریشیا کلی در محتویات سکومی در دو گروه پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک تفاوت معنی دار ندارد اما این شاخص­ها در مرغ­های با سابقه کلی باسیلوز به طور معنی دار بیشتر از مرغ­های بدون سابقه کلی باسیلوز است (P<0.05). در این مطالعه سویه اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین ردیابی نشد. بطورکلی، این مطالعه نشان داد آلودگی میکروبی در مرغ­هایی که منجر به مصرف آنتی بیوتیک می شود می تواند بر کیفیت بهداشتی گوشت تأثیر بگذارد لذا لازم است ضمن رعایت زمان پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک­ها، دوره پرهیز از مصرف گوشت بعد از عفونت­های باکتریایی به منظور کاهش اجرام میکروبی و جلوگیری از انتقال آن­ها به زنجیره غذایی انسان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Escherichia coli contamination rate in meats of chickens without antibiotic and conventional

نویسندگان [English]

  • saeed Dehghani 1
  • Majid Gholami-Ahangaran 2
  • Ebrahim Rahimi 3
1 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Associate Professor in Poultry Diseases Department, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Professor in Food hygiene Department, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The residue of antibiotics and other chemical compounds in chicken meat is one of main concerns in consumers of this protein source. In this research, for study of correlation between antibiotic consumption and chicken meat contamination, in summer of 2014, 10 chicken farms in Isfahan province that reared under conventional condition and 5 chicken farms that reared broilers under without antibiotic consumption were monitored from start of growing period. At end of growing period, in slaughter stage, one piece of breast muscle and cecum content were sampled. The percentage of carcass contamination and number of Escherichia coli (E.coli) in cecal content were determined in chickens reared under conventional and without antibiotic condition. Also, the shigatoxogenic E.coli was examined by PCR.Furthermore, the carcass contamination and E.coli colony count in cecal content in chickens with or without colibacillosis background were determined. The results showed that the chicken meat contamination to E.coli and the E.coli population in cecal content in chickens reared under conventional condition were not significant different from chickens reared without antibiotic, while these indices in chickens with colibacillosis history were significant higher than chickens without colibacillosis history. In this study the shigatoxogenic E.coli was not detected. In overall, this study revealed microbial infection in chicken farms that lead to antibiotic consumption could decrease hygienic quality of chicken meat. Therefore, in addition to controlling of withdrawal time for antibiotic consumption, the withdrawal time for infections incidence must be observed for decrease the risk of transmission of pathogens along the food chain of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • chicken meat
  • without antibiotic