مروری بر آلودگی شیر و فرآورده های آن به باکتری بروسلا در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تبریز

چکیده

بروسلوز یا تب مالت، بیماری مشترک بوده که توسط باکتری­های گرم منفی جنس بروسلا ایجاد می­شود. بروسلوز در ایران یک مشکل جدی بهداشتی محسوب می­شود و معمولاً از دام یا فرآورده­های دامی آلوده به انسان منتقل می­گردد. در کشور ایران این بیماری آندمیک است و میزان آن در سال­های اخیر افزایش داشته است. باتوجه به این که شیر و فرآورده­های آن به دلیل ارزش بالای غذایی از اهمیت بسزایی در تغذیه انسان برخورداراند و آلودگی آن ها از راه­های مهم انتقال این بیماری است، لذا در این مطالعه مروری آلودگی شیر و فرآورده­های آن بعنوان یکی از راه­های مهم انتقال بیماری از سال1327 تا  1396 در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای تشخیص بروسلوز روش­های متعددی وجود دارد اما در سال­های اخیر کاربرد روش­های مولکولی مثل واکنش­ زنجیره­ایی پلیمراز و روش­های سرولوژی مانند الایزا به دلیل حساسیت و دقت بالا بیشتر شده است. پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بروسلوز براساس وضعیت اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و بطور کلی ریشه­کنی و کنترل بروسلوز از دو جنبه اقتصادی و بهداشتی دارای اهمیت است. لذا افزایش آگاهی دامداران و آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه­های جمعی و بالا بردن سطح آگاهی در زمینه بیماری­های قابل انتفال از شیر و فرآورده­های آن می­تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Brucella contamination in Milk and its products of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Shakerian 1
  • sahar nouri 2
  • Mohammad Nodargah 3
1 . Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Brucellosis or Malta-Fever, is a zoonotic disease that cause by gram negative brucella bacteria and is a serious health problem in the Mediterranean area. It usually transmitted to humans from livestock or tainted livestock products. Brucellosis in humans followed by consumption of raw milk, its products and soft cooked meat. It’s endemic as well as in our country and it has increased in recent years. Regarding the health of milk and its products due to the high value in humans food is paramount important and contamination of milk and its products from important ways of disease transferring, therefore in this article provides overview of dairy-products contamination as one the important transfer ways since 1948 to 2016. There are several methods to diagnose, but in recent years, according to the molecular methods such as PCR or serology ones as ELISA due to the sensitivity and a high degree of accuracy are payed attention. Prevention, control and eradicate program of brucellosis have been different according to the economic condition various in countries and broadly eradicate and control of brucellosis is important from tow aspects of health and economic. Raise up awareness of poultry- mans and educating consumers by the mass media and raise up awareness about transferable disease from milk and its products can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk
  • Brucella
  • Milk Ring Test
  • ELISA
  • Iran