مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی درسویه های اشریشیا کلی جداشده از گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

استفاده از آنتی بیوتیک ها در پرورش مرغ یکی از نگرانی های مصرف کنندگان این منبع پروتئینی است که معمولاً مصرف این گونه ترکیبات در پرورش طیور به دلیل خاصیت ضد میکروبی و کنترل بیماری های عفونی صورت می گیرد. به منظور مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از گوشت مرغ پروش یافته در شرایط مختلف (معمولی و بدون آنتی بیوتیک)، سویه های اشریشیا کلی از گوشت مرغ و محتویات روده مرغ های پرورش یافته در شرایط معمولی و بدون آنتی بیوتیک در اصفهان جدا شد. پس از خالص سازی کشت باکتری بر روی محیط های اختصاصی و تأیید سویه باکتری با تست های بیوشیمیایی، باکتری های جداسازی شده بر روی محیط مولر هینتون کشت داده شد. الگوی مقاومت باکتریایی با روش دیسک دیفیوژن آگار بررسی شد. نتایج نشان داد در هر دو نوع سیستم پرورش مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به دسته دارو های مختلف مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی وجود دارد اما در مرغ های بدون آنتی بیوتیک مقاومت دارویی به مراتب کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparing of antibiotic resistance pattern in Escherichia coli isolates from chicken meat that reared under conventional and without antibiotic condition

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shahiri 1
  • Majid Gholami-Ahangaran 1
  • Ebrahim Rahimi 2
چکیده [English]

The using of antibiotics in chicken production is one of main concerns in consumers of this protein source that usually these compounds administrated for antimicrobial effect and control of microbial infections in poultry production. For comparing the antibiotic resistance pattern in Escherichia coli (E. coli) that isolated from different growing conditions (conventional and without antibiotic), the E. coli strains were isolated from chicken meat and cecal content of chickens that were reared under conventional and without antibiotic conditions, in Isfahan province. After purification of E.coli strains on specific bacterial culture, and approve of bacterial strains according to biochemical tests, the isolates were cultured on Mueller-Hinton culture. The antibiotic resistance pattern was examined by disc-diffusion agar test. The results showed that the antibiotic resistance to different medicinal and veterinary antibiotics groups has occurred in two different growing conditions but the antibiotic resistance was lower in without antibiotic than conventional growing condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Isfahan
  • Without antibiotic meat