ردیابی ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه‏های میگوی جمع آوری شده از شهر اردبیل به روش PCR

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

ویبریو پاراهمولیتیکوس از خانواده ویبریوناسه یک باکتری هالوفیل گرم منفی میله‏ای شکل، غیر‏‏‏‏‏‏اسپور زا و دارای تاژک قطبی و متحرک می ‏باشد که به عنوان عامل گاستروآنتریت ناشی از مصرف غذا های دریایی آلوده در سراسر جهان شناخته می ‏شود. این باکتری سه بیماری عمده بالینی در انسان ایجاد می‏ کند به­طوری‏که علاوه برگاستروآنتریت می ‏تواند باعث ایجاد عفونت زخم و سپتی‏ سمی شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان آلودگی به ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه­‏های میگوی جمع آوری شده از شهر اردبیل بود. در این مطالعه توصیفی مقطعی، 80 نمونه میگوی تازه از فروشگاه‏­های مختلف عرضه کننده مواد غذایی دریایی شهر اردبیل جمع آوری شد. نمونه‏­ها بلافاصله هموژن و در محیط TCBS آگار کشت داده شده و سویه های جداسازی شده مورد آزمون­های بیوشیمیایی قرار گرفتند. DNA کلنی­‏های تیپیک ویبریو پاراهمولیتیکوس استخراج و ژنVp-toxR  به عنوان شاخصی جهت شناسایی ویبریو پاراهمولیتیکوس با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج PCR نشان داد از 80 نمونه میگوی جمع آوری شده، 11 نمونه (75/13 درصد) حامل ژن Vp-toxR  بودند. بر اساس نتایج بدست آمده میگو مخزن مهمی برای این باکتری بوده و از آن­جا که می­‏تواند حامل باکتری زنده و عفونی کننده باشد لذا مصرف غیر بهداشتی این اغذیه دریایی به­عنوان خطر باالقوه برای بهداشت و سلامت عمومی محسوب می‏گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Vibrio parahaemolyticus in shrimp samples collected from Ardabil by PCR method

نویسندگان [English]

  • Daryoush Asgarpoor 1
  • Mehdi Ghasemi 2
  • Mahrokh Bahrami 3
1 Department of Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
2 Department of Microbiology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Department of Microbiology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Vibrio parahaemolyticus, a member of family Vibrionaceae, is a non-spore-forming, rod-shaped, gram-negative and halophilic bacterium with a single polarflagellum known as seafood-borne gastroenteritis throughout the world. These bacteria are characterized by three major clinical manifestations, including wound infection, primary septicemia and gastroenteritis. Accordingly, the present cross-sectional study aimed to detect V. parahaemolyticus using PCR method in 80 fresh shrimp samples collected from different seafood centers in Ardabil, Iran. The samples after immediately homogenization were cultured in TCBS agar. The resulting isolates were identified by biochemical tests, and then typical colonies were selected for DNA extraction. Next, the PCR technique was employed to detect the presence or absence of vp-toxR gene as a marker of these bacteria. Based on the findings, 11 (13.75 %) out of 80 fresh shrimp samples were positive for V. parahaemolyticus. According to the results, shrimp could be the major sources of V. parahaemolyticus thathave a potential risk to the public health inasmuch as might be viable and infectious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibrio. parahaemolyticus
  • Shrimp
  • PCR